Tuđe riječi

Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi, ja sasvim sam

Ili…u mnoštvu ljudi tako sam sam

 

Leave a Reply